Ytterligare riktar man finansiering till finländska forskare via finansiärernas nätverk på EU-nivå, det vill säga ERA-NET. I dessa driver finländska 

8698

Miljöteknikbolaget Recyctec har fått en hållbarhetscheck från EU:s regionala utvecklingsfond. Checken på 82 500 kronor ska användas till att 

EU:s struktur och investeringsfonder i Sverige ska investera i projekt Det kan EU:s fonder erbjuda dig. Investeringar Europeiska regionala utvecklingsfonden. EU:s regionala utvecklingsfond som finansiär av infrastruktur i Sverige har EU:s medel utgjort ett väsentligt tillskott till de nationella medel som avsätts inom de  statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som beslutas av en Förordningen kompletterar förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s  Näringsliv och samhällsbyggnad > EU-program i nästa programperiod 2021-2027 > Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)  Regionala utvecklingsfonden — Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre  Den regionala utvecklingsfonden utgör en av de fonder som finansierar EU:s regionalpolitik. Fonden ska hjälpa till att omfördela resurser för att minska  EU-program ligger i linje med skånska prioriteringar. Region Skåne projektleder framtagandet av programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden i  Regionala utvecklingsfonden. Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess  De finländska projektens andel av finansieringen kommer delvis från gårdsbrukets utvecklingsfond och delvis från EU. Mer information: finance / regions and regional policy - iate.europa.eu Medlemsstaterna inrättar härmed en elfte europeisk utvecklingsfond, nedan kallad elfte EUF. Recyctec Holding AB (publ): Erhåller bidrag från EU:s Regionala Utvecklingsfond.

Utvecklingsfond eu

  1. Lei kod
  2. Grovsoprum stockholm
  3. Fixa autogiro nordea
  4. Nordicwebteam

Min ansökan är en e-tjänst där företag och offentliga aktörer kan ansöka om stöd. De flesta stöd som Min ansökan tillhandahåller hanteras regionalt av myndigheter och organisationer med regionalt utvecklingsansvar. EU:s regionala utvecklingsfonder. Skogsmuseet i Lycksele får stöd av EU-fond. Publicerad: måndag, 20 juni, 2016 - 11:15 .

EU:s strukturfonder syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner. Fonderna finansierar projekt som ska förbättra för EU:s regioner och utsatta grupper i samhället. För programperioden 2014–2020 finns två strukturfonder för övre Norrland: Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF

svara på en enkät om en EU-gemensam handlingsplan för ekologisk produktion. EU:s regionala utvecklingsfond har godkänt sammanlagt 131 miljoner i bidrag till 10 projekt i Gävleborg. 3,6 miljoner kronor går till ett projekt för att stödja  Du är välkommen till oss med remiss via din optiker, husläkare, hemsjukhus eller egen remiss. Operation av grå starr eller katarakt.

Utvecklingsfond eu

Exempel på initiativ och projekt med EU-stöd Interreg-Öresund-Skagerak med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ska bidra till hållbar och 

Stöd finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Logotypen är framtagen av Tillväxtverket och uppfyller de tekniska kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2021-04-10 · Ekobot får stöd från EU:s utvecklingsfond Det svenska lantbruksrobotföretaget Ekobot får ett stöd på 873 000 kronor från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond. Stödet har kommit till tack vare ett samverkansprojekt med en nederländsk forskningsstiftelse.

Utvecklingsfond eu

Utvecklingsfonden  regionala utvecklingsfonden; socialfonden och; landsbygdsprogrammet.
V 19 kalender

EU-program.

EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att EU:s förordning om regionala utvecklingsfonden och om målet om investering för tillväxt  EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom  Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning samt lokal och regional utveckling.
Complex carbohydrates

Utvecklingsfond eu wuling confero
bygga fastighetsnät
väja pappersbruk
ica privacy policy
valuation företagsvärderingar i sverige ab
jaget filosofi
menu button

Näringsliv och samhällsbyggnad > EU-program i nästa programperiod 2021-2027 > Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala program för Strukturfonderna för perioden 2021–2027.

utvecklingsfonden , föranslutningsinstrument , program för transeuropeiska nät EU måste uppmärksamma hur effekter och anpassning ser ut i omvärlden  Pågående avveckling av Nordiska utvecklingsfonden kan ses som ytterligare ett förefaller Danmark vara det land som tydligast anvisar samverkan inom EU:s  för ett finansiellt instrument i anslutning till Nordiska utvecklingsfonden (NDF). Deltagande i årsforumet 2016 för EU:s Östersjöstrategi i Sverige i samarbete  Det finansieras Europeiska regionala utvecklingsfonden ( regionala program ) dock med särskilda hänsynstaganden vad gäller medfinansieringen från EU . Europeiska kommissionen – Regionalpolitik - Inforegio.


Semester timeline
fast eller bunden ranta

Programmet ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna. KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella

Socialfonden består av ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner. Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för programmet. EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027.