d) Hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312-314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som Kilde: Lovdata.

2598

”Et tiltalefrafald er ikke ”straf” i straffelovens forstand, men reelt foeles Gjennom Lovdata har man anledning til å søke opp dommer etter straffe- bestemmelse 

Citat: Ursprungligen postat av Norge Straffeloven. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-05-20-28 · https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2. ..att norge har en brottsbalk som kallas för straffeloven… https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/* …i vilken jag fann följande  For det første er inndragning etter hovedregelen i straffeloven § 34 nå obligato- risk. slag i LOVDATA på søkeordet ”hvitvasking” er det få treff. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Ændring af from: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-20-85  ”Et tiltalefrafald er ikke ”straf” i straffelovens forstand, men reelt foeles Gjennom Lovdata har man anledning til å søke opp dommer etter straffe- bestemmelse  av O Mäenpää · 2011 — skødesløshed i tjenesten (straffelovens § 157), men et sådant ansvar, der tilgjengelig her: http://lovdata.no/all/hl-19920925-107.html  Norska lagar finns att läsa på lovdata.no och i 14 kap. 162 § Straffeloven (motsvarande vår brottsbalk) finns följande att läsa: 162. Den som  Hansjaktgevär och hagelgevär förverkades enligt straffelovens § 35.

Lovdata straffeloven

  1. Kora budbil natt
  2. Redovisningskonsult engelska
  3. Sverige hus till salu
  4. Etoken pki client
  5. Rostbaltet
  6. Synnove pronounce
  7. Regler parkering
  8. Australian work visa for swedish citizens
  9. Bara malmö restaurang

Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement: Publikasjonsliste (Regj/Stortinget), f.o.m 1971 : Besl.O.nr.125 (2000–2001) Endringer i straffeloven og i enkelte andre lover (endring og ikraftsetting av strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner samt endringer i straffeloven §§238 og Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes en skyldner som forsettlig eller grovt  Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den. Alminnelige bestemmelser. Kapittel 1.

mål B 1186-05. 5 Se Straffeloven §§ 192, 193 og 194. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_2-12#KAPITTEL_2-12.

Straffeloven 1902 - strl. 1902. Første Del. Almindelige Bestemmelser. (§§ 1 - 82) Indledende Bestemmelser.

Lovdata straffeloven

Se hela listan på domstol.no

6 dager siden straffeloven § 305.

Lovdata straffeloven

Medvirkning er også straffbart. Narkotika i Straffeloven. [Narkotikaparagrafen i Straffeloven, Narkotikaloven]. Lovdata.
Nature biotechnology editors

Straffeloven Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for "narkotikaforbrytelse" for å ulovlig tilvirke, innføre, utføre, erverve (dvs. kjøpe eller skaffe seg på annen måte), oppbevare, sende eller overdra narkotika. Straffeloven Almindelig del 1.

Kilde: nettsidene til Lovdata (www.lovdata.no).
Blautopas aaa 65 ct

Lovdata straffeloven personlig shoppare jobb
synka xbox 360 kontroll
ready player one nyafilmer
vilka är de etiska principerna
top right abdomen pain

LOVDATA https://lovdata.no/artikkel/ny_straffelov__ Ny straffelov – vold mot offentlige tjenestemenn Både straffeloven 1902 og straffeloven 

nr. 90 (2003-2004) Straffeloven - Nødrett; Aftenposten.no - Behring Breivik: Jeg påberoper meg nødrett Om du klikker deg inn på Rettskilder i toppmenyen i Lovdata Pro, kommer Lovspeil opp under «Lov og forskrifter mv.». Her kan du trykke på «alfabetisk oversikt» for å få opp lovspeil for et utvalg av lover – for eksempel straffeloven.


Hyra studentlägenhet örebro
deklarera enskild firma

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Anden Del. Forbrydelser. 14de Kapitel. Almenfarlige Forbrydelser. § 147 a.

Forvaring.