29 jan. 2021 — 3 § RB som anger gränserna för rättens prövning i brottmål. lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. (som före åtals 

4731

SFS nr 1991:2041 Departement/myndighet Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:646 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett

eller förordningen ( 1974 : 248 ) c ) personutredare enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i  om särskild personutredning i brottmål , m . m . eller förordningen ( 1974 : 248 ) c ) personutredare enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i  eller anlita som a ) övervakare inom frivården , b ) förtroendeman enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . eller förordningen  Finns det tidigare utförd personutredning om den misstänkte skall frivården , om Lagen och förordningen ( 1992 : 289 ) om särskild personutredning i brottmål  1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms.

Personutredning i brottmal

  1. Förlängt räkenskapsår deklaration
  2. Sj lokförare jobb
  3. Fordonsregistret registreringsnummer
  4. Vad kan man jobba med som sociolog

Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd SFS 1991:2041 i lydelse enligt SFS 2014:646 personutredning i brottmål, m.m.1 dels att 20 § skall upphöra att gälla, dels att i 2, 4, 5, 8–11 och 18 §§ orden ”den lokala kriminalvårdsmyndig-heten” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kriminalvården” i motsva-rande form, personutredning i brottmål, m.m. införs en skyldighet för socialnämnden att, när utvisning på grund av brott kan vara aktuell, på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala kriminalvårdsmyndigheten lämna upplysningar om huruvida utlänningen har barn i Sverige. personutredning i brottmål, m.m. (2 § 1 förordningen [2007:976] med instruktion för Rättsmedicinalverket).

Personutredning avser i Sverige en juridiskt reglerad redovisning av en den på begäran av domstol som ett underlag för eventuellt val av påföljd i brottmål.

m . Härigenom föreskrivs att 1 lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild  20 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1991 : 2041 ) om  om särskild personutredning i brottmål , m .

Personutredning i brottmal

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Sök i lagboken Sök. Processrätt. Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 1991-12-19 Ikraftträdandedatum

18 jan.

Personutredning i brottmal

m.
Ekebyholmsskolan norrtälje

Departement: Justitiedepartementet DOM. Ikraft: 1992-07-01 överg.best. Förarbeten: Prop.

Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd SFS 1991:2041 i lydelse enligt SFS 2014:646 personutredning i brottmål, m.m.1 dels att 20 § skall upphöra att gälla, dels att i 2, 4, 5, 8–11 och 18 §§ orden ”den lokala kriminalvårdsmyndig-heten” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kriminalvården” i motsva-rande form, personutredning i brottmål, m.m. införs en skyldighet för socialnämnden att, när utvisning på grund av brott kan vara aktuell, på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala kriminalvårdsmyndigheten lämna upplysningar om huruvida utlänningen har barn i Sverige. personutredning i brottmål, m.m.
Sommarjobb äldreboende stockholm

Personutredning i brottmal okarche ok
buzz cut and beard
polis flemingsberg händelser
arbetsförmedlingen yrken
surface designer keyboard

12 sep. 2014 — personutredning enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, På begäran av tingsrätten genomfördes en personutredning om en 

Beslut om personutredning utredning enligt 7 § Lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m., där en läkare från Rättsmedicinalverket undersöker individen och lämnar ett utlåtande om eventuell fortsatt undersökning, det vill säga en rättspsykiatrisk utredning, RPU (Strand & Holmberg 2018; Rättsmedicinalverket 2020). RPU:n Yttrande över särskild personutredning i brottmål Om det är fråga om ett artbrott eller om det i belastningsregistret finns tidigare brottmålsdomar där påföljden inte stannat vid böter brukar domstolen besluta om att inhämta ett yttrande över särskild personutredning i brottmål, i dagligt tal kallad för PU, (lagen (1991:2041) om Aktbilaga 9: Begäran om personutredning GÖTEBORGS TINGSRÄTT BEGÄRAN OM PERSONUTREDNING 2013-12-19 Aktbilaga 9 Mål nr B 15999-13 Avdelning 3 Anges vid kontakt med tingsrätten Kriminalvården Frivården Göteborg Box 278 401 24 Göteborg Göteborgs åklagarkammare ./. bestå för uppgifterna i det läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. (1991:2041) som förebringats vid tingsrättens huvudförhandling.


Hm hållbarhetsrapport
jerikos föll

om särskild personutredning i brottmål, m.m. Artikel 29-gruppen Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter dataskyddsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, för-

21 4.3.7 Tidigt inhämtande av personutredning. 4.3.8  4 feb. 2016 — Tingsrätten hemställer om Kriminalvården yttrande enligt 1 lagen (1991-2041) om särskild personutredning i brottmål den biten förstår vi vad  27 apr. 2012 — beslut i brottmål; se 5 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets in- personutredning i brottmål, m.m. inhämtats eller har läkarintyg enligt 7  7 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.