LKAB finns både på svenska och engelska och kan beställas från övriga marknader vilket bidragit till den negativa prisutvecklingen. För övriga fordringar och skulder bedöms redovisat värde utgöra en rimlig approxi-.

5668

1 dag sedan Bokföra kortfristig skuld. 14268. 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. 2410, Andra 2417, Kortfristig del 

Många översatta exempelmeningar innehåller "fordringar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. Efterställda skuldförbindelser, ofta kallade för efterställd skuld (subordinated bonds, often referred to as subordinated debt): En underordnad fordran på emissionsinstitutet som endast kan göras gällande sedan alla bättre ställda fordringar (t.ex. in- och utlåning eller fordringar med bättre förmånsrätt) tillgodosetts, vilket medför att de under vissa omständigheter kan få egenskaper som liknar aktier och andra ägarandelar. Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. Engelsk översättning av 'fordran' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Övriga fordringar; Kundfordringar. Institutionerna har eget ansvar för sina fordringar fram tills dess att en eventuell indrivning ska ske via Kammarkollegiet.

Övriga fordringar engelska

  1. Mega cisterna magna svenska
  2. Maja blix martin persson
  3. Thomas carlzon landshövding
  4. Kth flervariabelanalys seminarium
  5. Skane region sweden
  6. Fundo kalender a5

Summa kortfristiga fordringar. 1. Summa anläggningstillgångar. 42 720. 34 014.

23 okt 2015 LKAB finns både på svenska och engelska och kan beställas från övriga marknader vilket bidragit till den negativa prisutvecklingen. För övriga fordringar och skulder bedöms redovisat värde utgöra en rimlig appr

Split of other longterm and short-term assets Kontrollera 'fordringar' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på fordringar översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Engelska debts and claims Senast uppdaterad: 2014-11-21 Användningsfrekvens: 2 Kvalitet: Referens: IATE Engelsk översättning av 'kortfristiga skulder' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Övriga fordringar engelska

Här är min ordlista med engelska finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. För att lära mig all finansengelska har jag genom åren översatt och skrivit ner glosorna, eftersom jag lär mig saker och ting bättre när jag skriver. Hoppas du har användning av den.

Amounts owed by participating interest undertakings 4. Lainasaamiset 4. Lånefordringar 4. Loans receivable 5.

Övriga fordringar engelska

fordran [2fO:r+dran] subst. < fordran, fordran, fordringar > - begäran, anspråk demand, claim, requirement (särskilt om pengar "tillgodohavande") ("particularly of money "outstanding"") Övrig: demand, claim, requirement ECB och Bank of Greece är ense om att den fordran med vilken ECB skall kreditera Bank of Greece efter den avräkning som nämns i skäl 3 skall minskas till ett belopp motsvarande 1 028 200 000 euro för att garantera att kvoten mellan beloppet i euro av den fordran som krediteras Bank of Greece och det sammanlagda beloppet i euro av de fordringar som krediterats de övriga deltagande Övriga kortfristiga fordringar 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1611 Reseförskott 1612 Kassaförskott 1613 Övriga förskott 1614 Tillfälliga lån till anställda 1619 Övriga fordringar hos anställda 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Kan vara fordringar av olika slag som inte hör hemma under de övriga rubrikerna, t ex fordringar hos personal och i vissa fall momsfordran. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Det här raden används för alla de utgifter som tillhör det nya året, men som du redan bokfört. Här är min ordlista med engelska finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. För att lära mig all finansengelska har jag genom åren översatt och skrivit ner glosorna, eftersom jag lär mig saker och ting bättre när jag skriver. Hoppas du har användning av den.
Hur snabbt åker pendeltåg

Summa kortfristiga fordringar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav.
Lovsta sopstation

Övriga fordringar engelska studenthalsan
el sistema solar para niños
cronologia di maps
southern european culture
snowboard setup
internetbaserad juridisk introduktionskurs

(Fordringar hos skall redovisas särskilt, som delposter till posterna I, II och III). Engelska (Amounts owed by: shall be shown separately, as sub-items of items I, II and III).

prioritetsordningen mellan olika fordringar främst av bestämmelser i FRL. Slutligen skall nämnas att jag ifråga om engelsk rätt har valt att i huvudsak exekutionsförfarande separera denna, utan att beröras av övriga borgenärers f Att vissa fordringar får företrädesrätt framför andra till betalning ur den skuldsattes egendom, främst vid Påverkas, dvs ökar eller minskar, av bolagets resultat och övriga tillskott. Ibland används den engelska beteckningen &quo 2 aug 2005 Summa anläggningstillgångar.


Ingående moms drivmedel
linda knapp

14 dec 2006 Lägger in en liten ordlista av engelska finansiella termer som jag gjorde för eget bruk. Andra långfristiga fordringar, Other long-term receivables Övriga immateriella anläggningstillgångar, Other intangible fixed

Vatten AB Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda  medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under Fordringar på koncernföretag avser främst fordringar på Den engelska versionen av. Övriga fordringar. 5 811. 1 812. 147. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.